Övrigt

Bo på kloster

Om du är trött, nergången och känner att du behöveråterfinna balansen och läka själen, satsa på ett av Europas många kloster – ochfå möjligheten att bo i fantastiska klosterbyggnader omgivna av vackranaturområden.

Buddistkloster och meditationscenter har genom årtiondenarrangerat retreater dit vem som helst kan åka, bo en helg eller vecka, delta iworkshops och få andliga råd av munkar och gurus. Som bekant betyder ordetretreat reträtt, tillflyktsort, en skyddad plats dit man kan dra sig tillundan världens kaos och larm och få vara i fred med sig själv och sitt inre.

På senare år har allt fler munk- och nunnekloster i Europahakat på retreattrenden, och det man erbjuder är inte bara läkning för själenutan också möjligheten att bo i fantastiska klosterbyggnader omgivna av vackranaturområden.

Det finns en baktanke med att klostren öppnar sina dörrarför allmänheten. Framför allt i västra Europa har antalet munkar och nunnorminskat markant de senaste tio åren. Man har svårt med rekryteringen och serretreaterna som en möjlighet att förbättra detta, genom att låta allmänhetensmaka på klosterlivet.

Du kan boka en retreat själv eller beställa ett paket genomen researrangör.

 

Länkar till arrangörer:
monasterystays.com
retreat-holidays.co.uk
retreats.org.uk

 

Mount Athos, Grekland
Mount Athos är sannolikt en av världens mest legendomsusadeklosterplatser med hela tjugo stycken munkkloster. Den berömda reseförfattarenRobert Byron, Bruce Chatwins förebild, blev så förtjust i stället att han skreven bok om det, klassikern The station.

Det är dock två saker du bör tänka på. Du måste boka minstsex månader i förväg och man tar endast emot manliga besökare. Munkarnas policygällande det motsatta könet är så hård att den även gäller djur - endast hönshar dispens!
ouranoupoli.com

Pluscarden Abbey, Skottland
Pluscarden grundades 1230 och är i dag det enda medeltidaklostret i Storbritannien som fortfarande är bebott av munkar, sjutton styckentill antalet. Efter reformationen, då klostren i landet lades ner, föllPluscarden i förfall. 1943 överläts det till en orden av benediktinmunkar somsnabbt började restaurera det.

Att vistas här är som att åka tidsmaskin tillbaks tillmedeltiden. Munkarna följer samma regler som de följt sedan femhundratalet ochäven gäster förväntas hjälpa till med de dagliga rutinerna.
pluscardenabbey.org

Holy Isle, Skottland
Holy Isle har alltid varit en spirituell plats. Påfemhundratalet beboddes den av den irländske eremiten Saint Molaise och i dagär det hem för Centre for World Peace and Health under ledning av tibetanskameditationsmästare.

Här ges en rad olika kurser, även meditation för nybörjare,och som gäst känner man onekligen att man kommit bort från världen. Enda sättetatt ta sig hit är att först ta en färja från Ardossan till Arran och sedan ännuen färja från Arran till Holy Isle.
holyisle.org

Ampleforth, Yorkshire, England
Benediktinklostret Ampleforth ligger i djupaste Yorkshireoch inhyser förutom en skola också ett retreatcenter. Och man erbjuderbesökaren många olika spirituella aktiviteter, från bönevandringar utmedstranden till in vino veritas-sessioner där man kombinerar vinprovning medbibelstudier.
ampleforth.org.uk

Casa Santo Nome di Gesù, Florens, Italien
Det här forna stadspalatset ligger på Piazza del Carmine ochär numera ett nunnekloster för franciskanorden. Utsikten är fullkomligtfantastisk och enbart trädgården är rogivande. Dock inget för nattugglor:porten stängs 23.30 och vakten gör inga undantag!
fmmfirenze.it

Villa Palazzola, Italien
Villa Palazzola ligger drygt tre mil söder om Rom ochbyggdes 1920 av The Venerable English College, en skola för katolska präster,som där kunde slippa den intensiva hettan i huvudstaden. Här finns också enkyrka som uppfördes av cisterciensmunkar på 1200-talet. Villan omges av ettenormt stort naturreservat med vackra vandringsleder. Man arrangerar retreateråret runt.
palazzola.it

Hotel Jenerálka, Tjeckien
Hotel Jenerálka ligger i trevlig, nästan lantlig bymiljö,men med nära till både Prags flygplats och centrum. Det drivs av baptistkyrkanoch är inhyst i en stor elegant byggnad från 1700-talet. Det fungerar både somhotell och teologiskt center och förutom singel- och dubbelrum har man ocksålägenheter med kök.
hotel-jeneralka.cz