Amsterdam

Munch hos Van Gogh

Till vänster: Edvard Munch, Skriket, 1893. Munch Museum, Oslo. Till höger: Vincent van Gogh, The Bridge at Trinquetaille, 1888. Privatägd.

For english scroll down.

Konstintreserad och i Amsterdam denna vecka?
Missa inte utställningen Munch : Van Gogh som stänger den 17 januari på Van Gogh Museum! Alltså rätt snart.

Det var en intressant 1 1/2 halv timme, både för mig (som läst konsthistoria och gått konstskolor) och för min vännina som är självlärd hobbymålare. För den insatte kan både Van Gogh och Munch kännas snudd på kitsch. Men den här utställningen har många lager och det blir väldigt intressant när man jämför de två ikonerna – Munch och Van Gogh. Båda började måla 1880. De flyttade till Paris samtidigt och influerades av impressionismen under samma tid. Båda blev världskända som ledande expressionister samt led av mentala problem. Norska Edward Munch och holländska Vincent Van Gogh träffades aldrig, men ändå är många av deras målningar nästan som parafraser på varandras verk.

Utställningen pekar på paralellerna mellan de två ikonerna skriver programmet. Personligen blev jag fascinerad över det känslosamma tidsdokument utställningen målade upp. Med svepande penseldrag går 1800-talets ideer in tidigt 1900 tal och sen fullt in i modernismen – storstäder, ensamhet, naturdyrkan och konstnären som en upptäcksresande i psykets drömvärldar. Mycket näring för tankar.

Vill du se utställningen rekommenderar jag att du bokar tidsbestämd biljett så du slipper långa köer. Information hittar du på hemsidan.

Munch : Van Gogh  closes -17 januari, 2016

Van Gogh Museum
Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam


 

English translation.

Art lover in Amsterdam this week?
Dont miss the closing exhibtion Munch : Van Gogh, an exhibition at The Van Gogh Museum (ends 17th january).

It was an interesting one and a half hour,  for both me ( a former fine art and art history student) = and my friend who is a devoted self taught painter. For the initiated, Munch and Van Gogh can almost appear kitsch. But this show becomes very interesting when you start comparing the two icons – Munch and Van Gogh. They both started painting in 1880 and moved to Paris and where they both were influenced by the impressionism during the period. The two would later become world famous as leading expressionists and they both suffered from mental problems.

Norwegian Munch and dutch Van Gogh never met, yet many of their paintings are almost parafrases of each others work. The exhibition points tot he parallels between the two icons according to the programme. Personally I found it a faschinating portrait of a time, how the brush strokes sweeps us from the end of the 1800 century and in to the early 1900th, and later full go into modernism – urban loneliness, nature worship, and the artist as discoverer of the psyches dream worlds. Plenty of food for thought.

If you like to see the exhibition this week, then I recommend you to book a time a ticket in advance. You’ll find more information on the home page of Van Gogh Museum.

Munch : Van Gogh  – closes 17 januari, 2016
Van Gogh Museum
Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jordaan – oändliga nyanser av brunt

Scroll down for the english translation.

Donald Jongejans Brillen på Noorderkerkstraat 18. Under öppetiderna står det att läsa; Vänligen knacka inte på dörren innan klockan 11.00, den kommer inte att öppnas, men störa kommer du att göra…

Amsterdams hjärta, vågar jag nog påstå hittas i det gamla arbetarkvarteret Jordaan, med små charmiga gator mellan kanalerna och Prinsengracht som en bultande pulsåder. Arbetarna har för länge sedan flyttat ut och den pittoreska stadsdelen är numera ett av de mest attraktiva och dyra områden att bo i. Trots statuslyftet andas stadsdelen enkel charm från en tid som flytt. Jordaans själ sitter kvar i de bruna väggarna runtom i kvarteren. Här har man samlats på ”eetcafés” och ”bruin cafés” under flera generationer tillbaka för att lyssna på sentimental holländsk musik, och ingen vill renovera eller skapa nytt och slickt här.
Vår folkära trubadur Cornelis Vreeswijks musik skulle lätt smälta in mellan spåren i jukeboxen, han var ju holländsk förstås, och hans musikaliska rötter i nederländerna känns igen i hans egna sånger.

En räv och en tiger bildar mustach!

Jag vandrar runt en söndageftermiddag i Jordaan och funderar på om författaren Per Hagman skulle godkänna området. Han hade ju svårt för allt nytt och renoverat, butiksfärdiga pastasallader och lattekaféer i hans självbiografiska roman Att komma hem ska vara en schlager. De traditionella bruna kaféerna I Jordaan, serverar bryggkaffe och därmed basta! Även om det finns moderna designbutiker, konstgallerier och hippa caféer här så har en stor del av det gamla bevarats utan uppsnyggning. Jordans interiörer kan stoltsera med äkta patina och slitning. Jordaan är som ett par jeans man köpt och älskat tills det nästan bara är trådar kvar, till skillnad från färdigslitna stentvättade jeans som skapar fejkhistoria, är det gamla i Jordaan på riktigt.

Många amsterdambor får ett vått och sentimentalt uttryck i blicken när lördagsmarknaden på Noordermaarkt kommer på tal. Här möts man över kaffe och Amsterdams mest kända äppelpaj på Winkel intill den ekologiska matmarknaden vid torget. Antikviteter, kläder och kuriosa säljs också med ståtliga kyrkan Noorderkerk som vacker kuliss. Att vandra eller cykla hit en lördagsmorgon är riktigt mysigt, och många amsterdambor handlar regelbundet sin mat här. Under åren jag bott här har området även etsat sig in i mina känslors minnen, efter många kära möten på Winkel och soliga marknadsvandringar. Min kära man är född och har bott en större del av sitt liv på Prinsengracht, mittemot Anne Franks hus, hur kan jag inte älska denna plats?

brillentenenbaumskt.. european style!

En söndags eftermiddag är det lite lugnare, men det passar mig perfekt eftersom jag vill fotografera lite av den galet nostalgiska känslan jag får i Jordaan. Det är något filmiskt över butiken Donald Jongejans Brillen (brillen = glasögon), det känns som jag borde scouta den här miljön och faxa den till Wes Andersson! Det är så old school och sjukt fascinerande att jag dras som en magnet till skyltfönstret varje gång jag går förbi. – Och det är aldrig öppet! Och det är inte ens riktiga glasögon eller optik vi pratar om här utan mest solglasögon från flera årtionden tillbaka. En stylists dröm. Inuti butiken som är något av en röra syns vintage skyltdockor demonterade, helt klart en teatral uppvisning av någons excentriska smak – kanske Donald Jongejans, eller är han bara en fiktiv person, kanske?

Jordaan är numera det etablerade galleri distriktet i Amsterdam, det finns ett stort utbud av restauranger, design och special butiker, men inte minst traditionella bruna kaféer att besöka.

boutique

Det finns förstås en hel del nyare design och uppsnajsade ställen i Jordaan bland allt det ”äkta”.

Winkel är en klassiker för äppelpaj och kaffe på lördagar.

Winkel är en klassiker för äppelpaj och kaffe på lördagar.

Pst.. Butiken Donald Jongejans Brillen är ingen scenografiövning utan en faktisk specialbutik för vintagebågar från så långt bakåt i tiden som mitten av 1800-talet, och personalen är väldigt trevliga enligt guidetidningen Time Out Amsterdam.

ADRESSER
Samtliga plaster nämnda i texten ligger i anslutning till Noordermaarkt. Ett tips är att vandra runt i Jordaan en lördagsförmiddag med start på Winkel för gå vidare och kika in på gallerier eller folklivet på Prinsengracht.

Donald Jongejans Brillen Noorderkerkstraat 18
Winkel Noordermarkt 43,
Ekologiska matmarkanden, Noordermarkt
Noorderkerk Noordermarkt 48
Anna Franks hus Prinsengracht 263-267

canal Lyssna på Cornelis Vreeswijk på holländska för att känna andan av Jordaan. Extra kul om man är svensk och kan holländska eftersom Cornelis har en stark svensk skönbar stockholms accent..

 


 

English translation

Jordaan – Infinite nuances of brown

“Donald Jongejans Brillen” on på Noorderkerkstraat 18. Under the opening times it reads; Please don’t knock the door before 11.00 am. It won’t open. But you will disturb for sure.

If you’re looking for the heart of Amsterdam you will find it in the old workers neighbourhood Jordaan, with charming side streets and the grand canal Prinsengracht like a pulsating main artery. The workers moved out long ago and this picturesque part of the city is now one of the most attractive and expensive places to live in. Despite the shift in status, Jordaan still breathes a simple charm from a time lost.  The spirit of past days is lingering in the brown walls around the neighbourhood. The dutch have gathered in ”eet-” and ”bruin cafees” for countless generations, to listen to sentimental dutch music and drink together. Nobody wants to renovate or or create new and slick here.
I’ve found a way to bond with Jordaan myself, by listening to the old dutch songs I recognized the spirit of a much loved Swedish singer and trubadour  – Cornelis Vreeswijk, though for many swedes he’s quintessentially swedish and his songs are known to us from childhood, it’s often forgotten that he was inf fact born dutch and his musical roots is more recognisable as dutch than swedish. It’s the kind of music you often hear in the brown cafées of Jordaan.

I’m wandering around Jordaan on a Sunday afternoon and wonder to myself if the swedish author Per Hagman would approve of Jordaan. He had such a difficulty with everything new and renovated, dismissing  modernities like ready made meals and latte chains in his self biographical novel “Coming home should be like a schlager (translated from swedish)”. Hey Per! – the traditional brown cafées here serves good old fashioned drip coffee, and that’s that!
Though there are plenty of modern design stores, galleries and hip cafées here, a great deal of the past has been preserved without attempts to gentrify. The area can sport its rightly earned varnish of age and worn out surfaces!  Jordaan is like a pair of jeans that you bought and loved so much it’s barely hanging together by it’s threads. Contrary to a pair of stone washed jeans that has been prepared to create a fake history, the old feeling in Jordaan is real.

Many Amsterdammers get a wet and sentimental look in their eyes when Noordermarkt is mentioned. This is where you meet on saturday mornings for coffee and Amsterdams best  apple pie at Winkel, next to the biological food market on the square. Antiquities, clothes and ephemerals are also sold with the magnificient church Noorderkerk as  a beauitful back drop. To walk or bike here on a saturdays is really cosy. Many Amsterdammers do their weekly food shopping here. Jordaan has also etched itself into my heart after many memorable mornings at Winkel and sunny market walks. My dear man was born and lived a great part of his life on Prinsengracht, opposite the Anne Frank house, so how can I not love this place?

On a sunday afternoon it’s more quiet on the streets and it fits me perfect since I want to photograph some of that crazy nostalgic feeling I’m getting in Jordaan. There’s something filmic about Donald Jongejans Brillen ( brillen means glasses), the store on the corner of Lindenstraat and Noorderkerkstraat. I feel like I should scout this location and fax it over to Wes Anderson now! It’s so old school and oddly fascinating that I’m drawn to the shop windows, like magnet everytime I pass here. – And I’ve never seen the shop open! And we’re not even talking about real glasses here or opticians, it looks more like it’s about sunglasses from several decades back. Truly a stylist’s dream. You could easily imagine Richie Tenenbaum or Angelica Houston exit the shop in chic frames. It’s very  tenenbaum – european style!
Inside the messy shop there’s demounted mannequin dolls, with their heads on the shelves. Clearly a theatrical display of someones eccentric taste – perhaps Donald Jongejans or could he be a fictive figure?

Today, Jordaan is the established gallery district of Amsterdam, there’s a great number of restaurants, shops and bruin cafees to enjoy here. And they’re not all brown and aged places.

And… psst, Donald Jongejans is not an exercise in scenografi but a real speciality shop for vintage frames with items dating back as far as the mid 1800 century. The staff is very friendly and helpful according to the guide magazine Time Out Amsterdam.

ADDRESSES
The places mentioned ae all in close proximity to Noordermaarkt. A tip is to start a saturday morning at Winkel to go and for a stroll around the market and later head for galleries or the buzzling prinsengracht

Donald Jongejans Brillen Noorderkerkstraat 18
Winkel Noordermarkt 43,
Ekologiska matmarkanden, Noordermarkt
Noorderkerk Noordermarkt 48
Anna Franks hus Prinsengracht 263-267

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

”Meet me in Amsterdam”

For the english translation, scroll down.

Det har varit tyst här… Mitt fokus har varit på andra håll. Men nu är jag tillbaka och vad kan passar bättre än att göra en liten comeback genom att spela den här sången.

Den här videon är filmad under en cykeltur i kända Amsterdamkvarter av min vän Joeri Peters och visst fångar han den joviala känslan i Walter Martins, sång riktigt fint?
I den här New York Times artikeln kan du läsa mer om artisten Walter Martin.

Och med det önskar jag er ett riktigt gott nytt år!
Och jag ser fram emot att skriva många och långa nya inlägg här under 2016!
Vi ses nästa år!

English translation:

It has been silent here… My focus has been elsewhere. But now I’m back and what could be more fitting than making a small comeback by playing you this song.

This video was filmed by my friend Joeri Peters during a bike ride in Amsterdam. And it does capture the jovial feeling of Walter Martin song, doesn’t it?
In this New york Times article you can read more about the artist Walter Martin.

And with this I’m also wishing you a Happy New Year!
I’m looking forward to writing many and long posts here during 2016!

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Museum Nacht

Museum nachtFor english translation scroll down.

Imorgon  (7 november) är det dags för Amsterdams årliga  MuseumNacht. På svenska – Museumsnatten. Museer har nattöppet och ett programmet är fyllt av intressanta events, inget att missa med andra ord.  Vi har köpt biljetter och planerar en runda förbi både Rijksmuseum, Tropenmuseum och Stedejlik.

För program och biljetter besök www.museumnacht.amsterdam

English Translation
The yearly MuseumNacht is happening tomorrow night (the 7 november). In english – The Museum Night. Museums are night open and the program is full of interesting events. We bought tickets and are planning a route via the Rijksmuseum, Tropen Museum and the Stedejlik.

For programme and tickets go to www.museumnacht.amsterdam

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

The Droog experience in Amsterdam!

 

Droogfacade

For english translation scroll down.
Hej läsare! Det har varit tyst här ett litet tag men nu är jag tillbaka efter en nerkopplad semester på landsbygden i Frankrike och Auvignon.

Jag gillar kontraster! Så efter en vecka på en rustik fransk gård känns det helt rätt inspireras av nutidsdesign. ”Droog” har en välförtjänt status som en av världens mest ikoniska designföretag. Här skapas tankeväckande kolletioner av form som tänjer gränserna för design mot konst. Droog betyder ”torr” på holländska och namnet är en blinkning till den torra humor som deras design förknippas med. Sedan starten i början av 90-talet har Droog varit en darling för fans av indie-estetik och konceptuell konst. En motvikt till slickare industridesign, Droogs verk har ofta en twist i idén. Design för tänkare.

Droog boutique

En av de mest berömda produkterna som går att beställa är fåtöljen ”Rag chair (1991)”. Den känns lika rätt idag som för 25 år sedan när den föddes under grungens och britpopens storhets-era. Rag chair består av flera lager begagnade kläder. Fåtöljen går att köpa med möjligheten att få sina egna kläder inlagda. Eftersom jag har provsuttit vet jag att den är bekväm också, dessvärre är Rag Chair ouppnåelig för mig just nu med sitt pris på 32.000 kronor. Men det fina med att besöka Droog är att här finns fantastiskt mycket intressant design att kolla in, köpa och ta med sig hem, både smått och stort, möbler, inredning och mode med udd.

444A7871Droog cafe

444A7829

Ovanför butiken ligger restaurangen och hotellet. I kaféet finns ett av mina favoritverk – ”Fish Restaurant”, en idé som ramar in Droogs brillians i ett nötskal, eller bättre uttryckt – i ett snäckskal! Kinesiska restauranger har ofta ett fiskakvarium i lokalen, eftersom det skapar lycka enligt Feng Shui. Droog vänder in och ut på det begreppet och har skapat en resturang i akvariet istället för ett akvarium i restaurangen. Givetvis kan du beställa ”Fish Restaurant” hem till dig 🙂 Leveranstiden är 6-8 veckor.

Flowers

Bibloteket

Jag och min lunch date gör en avstickare till biblioteket. Här är de stilfullt vita böckerna fyllda med oskrivna blad för att inspirera till nya historier och möten. Rummet är vackert i vitt med gula detaljer och mittemot bokhyllan pryds väggen av tapeten ”Flowers” – som är en reproducerad detalj från den holländska oljemålningen “Still Life with Flowers, (1721)”  av konstnären Coenraet Roepel. Vi dricker vårt kaffe i det här fina rummet. En perfekt plats att njuta av eftermiddagsolen genom det stora fönstren. Droog  är en helhetsupplevelse som växer. Nu kan designälskare även gifta sig på hotellet. Jag är nyfiken på vad nästa steg är för dessa dessa designrebeller. Känns inte helt fel att komma tillbaka hit snart för en ny dos av The Droog experience.

Droog är välbesökt och lättillgängligt mitt i Amsterdams Centrum.

Här hittar du Droog.
http://www.droog.com

cupsenglish translation
THE DROOG EXPERIENCE IN AMSTERDAM

Hello!
It’s been quiet here for a little while, but now I’m back in the modern world life after an unplugged vacation in Auvingon France.

I like contrasts! After a week in a rustic farm house, the idea of visiting Droog Design on Staalstraat for a dose of contemporary design, feels very appealing. One of the worlds most iconic design companies today, a well deserved status, Droog creates collections that pushes the border of design closer to contemporary art. Droog means ”dry” in dutch. The name refers to the dry sense of humor found in their work. Since the start in the early nineties, Droog has become a darling for lovers of indie aesthetics and conceptual art world wide. An antidote to slicker design brands. Their works usually contains a twist in the idea, design for thinkers.

Droog

One of their most famous designs is the ”Rag chair (1991)”. It feels just as relevant today as it did 25 years ago when it came into the world in the era of ”grunge” and ”brit pop”. The Rag Chair is made out of several layers of recycled clothes, if you order it, there’s an option to have your own clothes laid into the chair. Since I tried sitting in it, I know it’s really comfortable, but unfortunately it’s way out of my furniture budget with a price tag of 3200 euros.

The beautiful thing about visiting Droog is that there’s plenty of designs, small and big, both furniture, interior and fashion with an edge, to bring home. It’s worth a browse.

Above the shop there’s a cafe and a hotel. ”Fish Restaurant” one of my favorite works of Droog is on display in in the café. The idea of this piece sums up the brilliance of Droog in a nut shell or better put  – in a sea shell! Chinese restaurants often places an aquarium in their dining places as it is wil bring good fortune if you believe in Feng Shui. Droog turned this idea inside out and created a restaurant in the aquarium instead of an aquarium in the restaurant. You can order ”Fish Restaurant 🙂 to your home, the delivery time is 6-8 weeks.

fishrestaurant

Me and my lunchdate make our way to the library room. The stylish white books are filled with empty pages to inspire new stories and meetings. The room is beautiful in white and yellow, opposite the books – a wall is covered with ”Flowers” – a wall paper with a reproduced detail of an old dutch painting – “Still Life with Flowers, 1721”, (painted by Coenraet Roepel). Vi finish our coffee here, a perfect spot to enjoy afternoon sun through the big windows.

Droog is an expanding experience. Now it’s also possible for design lovers to marry at the hotel. I’m curious what the next venture for these design rebels is. I’m pretty sure I’ll be back here soon for new dosage of the Droog experience.

Droog is popular and easy to access in the middle of Amsterdam’s Centrum neighborhood.

You’ll find Droog. here
http://www.droog.com

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Lost in translation

444A7941For the english translation scroll down.

I helgen dansas det för fullt på Amsterdam Dance week. Jag däremot, är på väg mot Frankrike för en vecka med familjen i Auvergne. När jag reser köper jag alltid böcker och tidningar, det har blivit något av en ritual på flygplatser, och vid bilresor kollar jag alltid in vad som är läsbart på bensinmackens tidningshyllor, oftast hittar jag något att ta med mig på färden.

För dig som är i Amsterdam och glömt att ta med efterlängtad läsning kan jag tipsa om vart du hittar engelska titlar. De vanliga nederländska bokhandlarna har annars ett  begränsat utbud i stil med Stephen King och Sophie Kinsella att erbjuda.

Mendo hittar finsmakaren böcker om design, konst, foto och populärkultur. För ett bredare urval är området runt Spui, ett mecka för bokälskare. Här ligger flera engelskspråkiga bokhandlar, och varje fredag hålls en vintage-bokmarknad på torget Spui.
The American book centerSpui 12, säljer tidningar och böcker i flera specialkategorier, och Waterstones på Kalverstraat 52 är det bästa valet för skönlitterära böcker.

Ett absolut måste för tidskriftsälskare är Athenaeum Niewscentrum i hörnet av Spui. Här hittar du internationella mode och kulturmagasin, resetidningar och internationell dagspress. Givetvis finns holländska klassiker som Fantastic Man och Code magazine  för printälskaren att ta med sig.

En riktigt välsorterad liten bokhandel med allt från bestsellers till akademiska titlar hittar du i The English Bookshop som ligger i mysiga området Jordaan.

Adresser och länkar hittar du längst ner. Alla bilder tagna på Mendo.

444A7950 444A7947 444A7944 444A7951All photos are taken inside Mendo.

In english 🙂

LOST IN TRANSLATION

This weekend there’s quite some moving to the rythm going on at the Amsterdam Dance week. Me on the other hand, is heading for France for a week of rural life with my husbands family in Auvergne. I developed a much loved habit of buying books and magazines when I travel. It’s become a ritual at airports, and when I travel with car I usually check what’s readable in the gas stations news stand, which is not very much, but usually I find something to buy anyway.

If you are in Amsterdam and forgot to bring much wanted reading I have some good tips. I’ve rounded up the best shops where you can get your hands on English titles. You might find looking through dutch bookshops, that the offer is a limited supply of authors like Stephen King and Sophie Kinsella.

At Mendo the connoisseur will find books on design, art, photography and popular culture. For a broader range of books – the  Spui area is a mecca for book lovers. Here you’ll find English book shops, and every friday there’s a market for vintage books on the square.
The American book center on Spui 12, sells magazines and books in special genres, and Waterstones at Kalverstraat 52 is your best choice for novels.

Magazine lovers need to visit Athenaeum Niewscentrum on the corner of Spui. This is where you’ll find the most stylish magazines and international newspapers. And you can pick up a copy of dutch magazine classics like Fantastic Man and Code magazine, to bring home.

A real gem –  The English Bookshop is situated in the charming Jordaan area. It’s a small and well sorted book store, offering everything from bestsellers to academic reads. A personal atmosphere, a stop for the real book nerd.

ADRESSER / ADRESSES
Click on the shop names for  the google map location.
Mendo
Berenstraat 11, 1016 GG Amsterdam
www.mendo.nl

The Athenaeum Nieuwscentrum

athenaeumnieuwscentrum.blogspot.fr

Waterstones Booksellers Amsterdam
Kalverstraat 152, 1012 XE Amsterdam
www.facebook.com/WatAdam

The American Book center

The English bookshop

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

The Hoxton, Amsterdam, hotellet ingen vill checka ut från

The Amsterdam Oyester The Hoxton2

For the English translation, scroll down.
Amsterdam är en praktstad! Det ”goda livet” bokstavligen radar upp sig längs kanaler och gator. Designbutiker, restauranger och hotel andas en lagom balans av holländsk avslappnad ”Je ne sais quoi” och lyx! Ibland önskar jag att jag var turist här så att jag hade en riktig anledning at boka in mig på något av stans alla boutique hotell, utbudet är minst sagt stort och ambitionerna höga.

Om du planerar en resa till Amsterdam är det här tipset du vill ha. The Hoxton som ligger centralt vid klassiska kanalen Herengracht är stans största snackis i hotellväg. Efter öppnandet för några månader sedan är det nästan alltid fullt, och blir du sugen på att bo på ett av de 111 rummen behöver du vara ute i god tid för bokning.

The Amsterdam Oyster Hoxton entrance

Buzzen runt the Hoxton beror till stor del på den sköna attityden. Modernt och befriat från stel gammaldags service, personalen har inga uniformer utan ser ut som gästerna. Gamla tiders hierarkier är som bortblåsta. Precis som moderhotellet i London har man vänt upp och ner på flera av de traditionella idéerna om vad ett finare hotell är. Inga dyra flaskor i minibaren, däremot gratis vatten och mjölk, andra små finesser som erbjuds är gratis cyklar, specialdesignade turistkartor, och take away bags att hänga på dörrhandtaget för en skräddarsydd frukost-pickup (resturangen serverar också frukost) ”Informellt” är kodnamnet.

TheAmsterdamOyster HoxtoncrapAmsterdam Oyster bike the Hoxton

Ett annat starkt skäl att boka rum och varför the Hoxton är så smärtfullt hett just nu – är det visuella intrycket. Stilmässigt har man prickat in precis den rätta mixen av rådande inredningstrender – ”Industrial chic”, skandinavisk design, och ”vintage bohemian”. Bakom den snygga inredningen står holländska  Joyce Urbanus och Dax Roll (holländarna är bra excentriska namn också), som tillsammans bildar den ruskigt begåvade inredningsduon ”Nicemakers”.

Amsterdam Oyster Nicemaker HoxtonThe Amsterdam Oyster hoxtonroom2

Det stilfulla intrycket och den unga attityden på The Hoxton har gett stort genomslag på social media, instagramstjärnor och bloggare har checkat in och fyllt Pinterest och IG-feeds med  inredningsporr för designmedvetna sen starten, den pr-strategin har visade sig vara effektiv. Sist jag var där spanade jag in Aiala Hernando (175. 000 followers på Instagram) bland de slitna läderfåtöljerna i loungen.

Man behöver inte bo på hotellet för att uttnyttja loungen eller restaurangen. Därför är det inte så konstigt att The Hoxton också blivit en populär mötesplats för Amsterdambor. The Hoxton vill vara, och är så mycket mer än bara ett designhotell. Utställningar och samarbeten med lokal kultur, med betoning på ungt och trendigt ingår i helhetsupplevelsen.

Amsterdam Oyster Hoxton eats

Mitt första besök på the Hoxton i somras var i samband med ett jobbmöte och sen dess har det blivit ett av mina favoritställen för informella möten. Hotell-lounger är väldigt mycket smidigare än caféer att sitta länge på, perfect för frilansare som mig. Och bor du någon annanstans under din vistelse i Amsterdam kan du ändå svänga förbi och äta en god lunch på restaurangen, och passa på att ta selfies på det hederliga gamla sättet i det analoga fotobåset vid entren på vägen ut.

Vid senaste besöket fick jag chansen att titta runt och plåta inne i rummen för den här bloggen. Eftersom fotografi är en av mina stora passioner går jag igång totalt på att få tillgång till fina miljöer som på The Hoxton. Känns på sin plats också att påpeka att ingen bett mig skriva om The Hoxton eller betalt mig för att göra det 😀

Lougebar

Har du ett favorithotell i Amsterdam får du gärna tipsa om det, jag planerar att göra en liten round-up av de mest intressanta hotellen i en kommande post. Hejsålänge.
Psst, lite fler bilder längre ner.

För mer information och bokning:
https://thehoxton.com/holland/amsterdam/


 

 

the English translation

THE HOXTON IN AMSTERDAM; THE HOTEL YOU DON’T WANT TO CHECK OUT FROM

Amsterdam is a magnificent city! La dolce vita (the sweet life) is literally lined up around the canals and picturesque streets. Design shops, eateries and hotels – all breath that perfect dutch balance between a certain relaxed ”Je ne sais quoi” and luxury. Sometimes I wish I was a tourist here so that I had a real reason to book myself into one of the many boutique hotels in town. There’s a great selection of choices and ambitions are running high.

If you’re planning a trip to Amsterdam you will want this tip.  The Hoxton! Located on a central spot by Herengracht (a classic grand canal), is the most talked about hotel of the moment. After opening a few months ago it’s almost always fully booked. If you feel the urge to stay in one of its 111 rooms, be sure to book well in advance.

The buzz around The Hoxton is for a great deal due to the  it’s proggressive attitude. Modern and free of stiff service, the staff doesn’t wear uniforms, they look like the guests. Gone are the old day hierarchies between guests and staff. No downtown abbey here. Like its mother hotel in London, the Hoxton has turned several traditional ideas of a finer hotel upside down. There’s no expensive drinks in the minibar,  instead there’s milk and water for free. Other finesses are free (pretty stylish) bikes and designed maps, and take away bags to hang on the door handle for a breakfast pick-up. (breakfast also serves in the restaurant), let’s just say that the code name is ”informal” here.

Other reasons to visit the Hoxton and why the buzz is so hot right now  – is the visual appearance! In terms of style it manages to tick off all the boxes on ruling interior design trends at the moment – ”Industrial chic”, Scandinavian design, and Vintage bohemian”. The responsible talents behind this on point design is fiercely talented stylist duo Joyce Urbanus och Dax Roll, and together they form Nice Makers. For a swooning session check them out here.

The stylish and young attitude at the Hoxton has made an impact on social media. Instagram stars and bloggers has checked in and filled Pinterest and IG feeds with some serious ”interior porn”, since the start, this PR-strategy has proven to be successful. On my last visit to the Hoxton I spotted Instagram star Aiala Hernando (175. 000 followers) enjoying the vintage leather sofas in the lounge.

You don’t have to stay at the hotel to use the lounge or to enjoy a meal in the restaurant. So it’s not so strange that Hoxton has become a popular meeting place. The Hoxton wants to be and is, more than just a  design hotel. Offering a platform for collaborations with local culture, with emphasis on young and trendy, with exhibitions, happenings and workshops, a dose of culture is part of the stay.

My first visit to the Hoxton this summer was in connection with a job and since then it’s become one of my favorite spots for informal meetings. By the way, hotel lounges are perfect spots for freelancing people in contrast to cafés, nobody raise an eyebrow if you linger in a hotel lounge and The Hoxton has professional relaxed vibe. If you’re in town staying elsewhere, you can still pop in and have a drink or a meal, and on the way out why don’t you make some ”good old day selfies” in the vintage photo booth by the entrance.

On my last visit I also had the opportunity to shoot these images inside the rooms, since photography is one of my biggest passions, I’m totally on a mission if I get access to beautiful spaces like this. I’d like to point out that nobody asked me to write about the Hoxton or paid me to do it by the way 😀

Have you got a favorite hotel in Amsterdam, I would love to hear about it, I’m planning a little round up of the best hotels for a coming post. Until then, Enjoy!

For more information and booking:
https://thehoxton.com/holland/amsterdam/

The Amsterdam Oyster Hoxton mapPhotoboot

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

The Breakfast Club i Amsterdam, eller hata – älska hipster caféer!

The Breakfast Club

Hi there, for an english translation of this post, scroll downwards. How about that?

Jag rivstartar den här bloggen med ett hippt frukosttips! Men ändå, först ett Hej! till dig som läsare.

Den här bloggen är till för att dela inspiration och tips till dig som tänkt besöka fantastiska Amsterdam. Räkna med tips på äterier, butiker, design, hotell, kultur och lite allmänna tankar om holländsk kultur. Vill du veta mer om mig kan du läsa en Q&A med mig på den här bloggen och passande nog en intervju om mina frukostvanor här.

Om frukost är din favoritmåltid, och du inte har något emot att njuta dagens första mål i bästa Berlin-anda, hela dagen lång, då är The Breakfast Club din givna spot. Mittemot ”foodie Amsterdam’s” nya darling, De hallen (mathallen) i området Oud West ligger det lilla kafét som specialiserat sig på frulle. Här kan du äta en hög bovete pannakakor, hälsosam gröt, dricka kaffe med alla alternativa mjölksorter i en trendigt inredd lokal.

Jag älskar idén med att beställa frukost så sent som klockan 1500 på eftermiddagen. När jag studerade i Berlin under några månader för en herrans massa år sedan, hängde jag på frukostkaféer i timtal. För studerande eller arbetsfria människor är det kanske inget speciellt, men för oss andra som jobbar och har agendan full, är det både en nostalgiskt och dekadent känsla att leka ledig. Och det är inte enbart känslan av att leva ett studentliv som väcker upp nostalgin inombords. The Breakfast Club är också namnet på en av de mest ikoniska tonårsrullarna från 80-talet, tänk Simple Minds Soundtracket ”Don’t you (forget about me)”. Interiören är en mix av åttitoal och senare anti-design, råa och sofistikerade material samsas i något som bäst kan kallas  ”hipster-stil”. Själv ordet hipster är (nästan) ett skällsord idag, men i brist på en bättre beskrivning tycker jag det är det som träffar rätt för The Breakfast Club.

Intressant nog är frukostvurmen speciellt stor i Hipsterkulturen. I London’s Shoreditch serverar ”Cereal Killer Cafe”, flingor och muesli hela dagen lång, vilket väckt upprörda känslor hos delar av lokalbefolkningen. På senaste tiden har det vuxit fram ett rabalder runt gentrifieringen av området Shoreditch (som historiskt sett är en av Londons fattigare områden) och Flingkafeet blev nyligen utsatt för en mobb arga demonstranter som kastade sten, och med det blivit en ikon för klasskillnaderna i London.

Oud West, området där The Breakfast Club huserar är precis som Shoreditch en fattigare central stadsdel som blivit trendigt under de senaste åren. Kínkerstraat som är den större gatan intill De Hallen, är full av orientaliska affärer och marknader, mobiltelefonbutiker som specialiserar sig på långdistans samtal och ”1 euro shops”. Nu ligger ett lyxhotell strax bredvid mathallarna, och kaffebarer med kvalitetsrost har poppat upp med några få hundra meters avstånd runt huvudgatan. Hittills verkar det vara frid och fröjd mellan de turkiska gatuförsäljarna och lyxbutikerna, och kanske har det något att göra med den allmänt odramatiska inställningen holländarna har till kommers.

Personligen har jag lite lätt ånger över att jag flyttade från mitt första hem i Amsterdam, en vindsvåning med takterass i samma hus som The Breakfast Club, det var något år innan mathallen var färdigbyggd och The Breakfast Club öppnade!

Som en av de medskyldiga i vurmen för områden på uppgång, där sliten charm blandas med trendiga matställen och gallerier, sitter jag och mumsar macka med min man på T.B.C.
På vägen hem stannar vi till på den gamla marknaden vid Ten Katenstraat, där man kan köpa flera kilo tomater för nästan ingenting av en marockansk herre med mustasch. Det vore enormt tråkigt om det ”gamla” försvann från det här området, och som tur är befinner sig Oud West just nu i en perfekt tid där det nya och det gamla lever i en skön harmoni med varandra, i alla fall till det yttre.

Läs mer på thebreakfastclub.nl/
Så hittar du dit:  Google map

The breakfast Club2 low


 

The English translation:

The Breakfast Club Amsterdam, Or whether to hate or love hipster cafes.

I’m starting this blog without fussing around to much!
I’m not at home yet with the WP platform, so my profile portrait and info will have to come later when I figured it out.

But, still, Hello! You, dear reader!

With this blog I intend to share inspiration and tips around my beloved Amsterdam. Expect tips on eateries, shops, design, culture, hotels and thoughts on dutch culture in general.
If you like to know more about me there’s a Q&A on this blog, and suitably an interview with me about my breakfast habits here.

If breakfast is your favorite meal, and you don’t mind eating it “Berlin style” at any hour of the day, then The Breakfast Club in De Oud West of Amsterdam is your spot! Opposite the newly opened Food halls (the darling of Amsterdam foodies), you’ll find the little corner café that specializes on breakfast all day. Enjoy a stack of buckwheat pancakes, healthy porridge, sandwiches, and coffee with all the alternative milks available, in a pretty trendy locale.

I just love the idea of ordering breakfast at 3 pm in the afternoon. When I was a student i Berlin a whole bunch of years ago, I used to spend hours and hours in the breakfast cafées, mostly in the afternoons. For students and people who are free of work, this might not be anything special. But for the rest of us with work and full agendas, it’s both nostalgic and decadent to ”play free“. I’m enjoying my vegan Club Sandwich at T.B.C, sincerly.

And it’s not only the feeling of being a student again that awakens my nostalgia. The Breakfast Club is also the name of one of the most iconic teenage flicks of the 80’s. Think the Simple Minds soundtrack “Don’t you (forget about me)”, and you’ll know what I mean.

The interior is a mix of the eighties and later anti-design, raw and sophisticated materials are gathered in what I would best call hipster-style. Though the word Hipster often is used ina less favorable sense, but with a lack of a better description, it will have to do since it hits, right on the target for the style in T.B.C

Interestingly, the breakfast cult is especially big in hipster culture. The ”Cereal Killer Café” In London’s Shoreditch, serves cereals all day long and quality coffee. This has stirred up quite some emotions with locals, and created a rumble in the press around the gentrification of Shoreditch (a historically poor area in London), and the hipster hangout was recently the target of an angry mob of demonstrators, throwing stones at the café. This has made the ”Cereal Killer Café” an unwilling symbol of the class differences in London.

Oud West, the area where The Breakfast Club is housed is just like Shoreditch, a poorer central city area that has become trendier in recent years. Kinkerstraat, the major street next to the food halls is a stretch where oriental food shops, street markets, long distance call cafees and 1 euro shops traditionally line up. Now there’s a luxury hotel next to the food halls in stark contrast to the street culture, and coffee bars with quality roasts are popping up every few hundred meter or so. But, so far everything seems to be be in peaceful bliss between the more upmarket spots and the turkish street vendors, and maybe it has something to do with the easy-going dutch attitude around commerce.

Personally, I feel a slight regret from moving out of the fabulous flat with a roof terrace in the same house as The breakfast Club. My first home in Amsterdam, before the Food halls and T.B.C was opened. As part of the guilty crowd who loves the charm of these kinds of neighborhoods – where rough and cheap is mixed with trendy eateries and galleries. I enjoy my healthy sandwich and almond latte with my dutch beloved. When we leave we stop by the old Ten Katenstraat market and buy kilos of tomatoes from a Moroccan man with a big mustache. It would be so sad and dull if the old vanished from this neighborhood. Everything changes constantly and so does a city. Luckily, Oud West is right now in the state of old and new in a beautiful harmony, at least it appear so.

Find out more thebreakfastclub.nl/
Getting there:  Google map

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)