Van life

Corrie ten Boom & förintelsen

haarlemskylt

Vi vet inte om det är vi som är helt historielösa eller om Corrie ten Boom är mest känd inom kristna kretsar, men vi hade i alla fall inte hört talas om henne innan vi kom till Haarlem. Igår gick vi en guidad tur i hennes familjs gamla hus, som idag är ett museum. Cornelia som hon egentligen hette var Hollands första licensierade urmakare och levde mellan 1892 och 1983. Under andra världskriget då Holland var ockuperat, hjälpte hon och hennes familj runt 800 judar att undgå ett fruktansvärt öde.

We don’t know if we’re too young or if Corrie ten Boom is mostly known in Christian circuits, but we hadn’t heard about her until we came to Haarlem. Yesterday we took a tour in her families old house, that’s now a museum. Cornelia which was her real name was Hollands first licensed watch maker and lived between 1892 and 1983. During WW2 when Holland was occupied, she and her family helped around 800 jews to avoid a terrible destiny. 

haarlemthehiding

Hjälpen gavs i form av matkuponger, förmedlande av kontakter till människor som var del av motståndsrörelsen och på så vis kunde hjälpa till, men också genom att gömma människor i sitt eget hem. För att undgå upptäckt byggde familjen med hjälp av en arkitekt i motståndsrörelsen, ett gömställe i Corries sovrum. Syftet var att de personer som för tillfället gömde sig hos familjen, snabbt skulle kunna sätta sig i säkerhet när Gestapo kom på en av sina räder. Där det idag är ett stort hål, fanns på den tiden bara en tapetserad tegelvägg som misstogs för ytterväggen. För att ta sig in i gömstället fick en istället krypa genom den nedersta hyllan i garderoben. Som mest fick det plats åtta stående personer i utrymmet bakom garderoben och när alla hade kommit in kunde en vägg dras ned och stänga till ingången.

Gömstället var så pass säkert att det aldrig upptäcktes, men den 28 februari 1944 blev familjen ten Boom förrådda och tillfångatagna av Nazisterna. Corrie och hennes syster Betsie blev skickade mellan olika fängelsen och hamnade tillslut på koncentrationslägret Ravensbrück. Systern dog men Corrie blev tillslut frigiven och ägnade sitt liv efter andra världskriget åt att bland mycket annat skriva böcker och resa runt hela världen och föreläsa.

The help was given in forms of food coupons, providing of contacts to people in the resistance that could help, but also by sheltering people in there own home. To avoid getting caught the family built a hiding place together with an architect from the resistance, in Corries bedroom. In this way, the people who where sheltered at the ten Booms family could go into hiding when the Gestapo came on one of their raids. Where you today can see a hole, back then was just a solid brick wall with wallpaper on it, that was easily mistaken to be the outer wall. It was possible to hide eight standing people in the area behind the closet and when everyone was in, you could pull down a wall from the inside, that concealed the entrance.

The hiding place was so safe that it was never discovered but the 28th of February in 1944 the family ten Bool was betrayed and captured by the Nazis. Corrie and her sister Betsie was sent between different prisons and ended up in Ravensbrück concentration camp. Her sister died but in the end Corrie was set free and spent the rest of her life amongst many other things, to write books and give lectures all over the world.

haarlemfötter

Under förintelsen blev människor förföljda över hela Europa, de få som gjorde motstånd ses i eftervärldens ögon som hjältar. Det kan vara tänkvärt i en tid som våran.

During the holocaust people were persecuted all over Europe, the few who dared to resist is looked upon as heroes by the afterworld. That can be worth thinking about in this time that we live in.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Corrie ten Boom & förintelsen, 10.0 out of 10 based on 1 rating