Färre väskor försvinner

Flygbolagen får allt bättre koll på bagaget. Knappt sex väskor per tusen passagerare under 2016 tappades bort, enligt Sitas årliga rapport.

Det är den lägsta noteringen någonsin och en minskning med över tolv procent jämfört med året innan. De senaste tio åren har antalet försvunna resväskor minskat kraftigt och trenden väntas hålla i sig. Enligt rapporten beror det på att antalet väskor per resenär minskat till följd av högre check-in-kostnader, men även på att flygbolagen blivit bättre i sin hantering.

Publicerad: 2017-07-20