Höjd flygskatt påverkar inte svenskarnas flygresande
Foto: Istock
FLYG

Höjd flygskatt påverkar inte svenskarnas flygresande

Den 1 april i år höjdes flygskatten. Dels för att få resenärer att välja andra mer klimatsmarta resesätt, dels för att långväga resor ska bli färre. Men de flesta svenskar tror inte att den höjda flygskatten kommer att påverka deras flygresande. Det visar en ny undersökning genomförd av Sifo, på uppdrag av FOREX Bank.

Svenskarnas utrikesresor med flyg har ökat med 130 procent sedan 1990 och för varje år blir flygresorna fler. Införandet av den nya flygskatten är ett försök att minska antalet flygresor för att minska flygets miljöpåverkan. Det verkar dock inte ha någon effekt på svenskarnas resvanor, enligt undersökningen. 8 av 10 svenskar (79 procent) uppger att flygskatten varken kommer att påverka hur mycket de flyger eller vart.

– I år hade många resenärer bokat flygbiljetter för sommarens resor innan den höjda flygskatten trädde i kraft, så det är inte omöjligt att effekten är något fördröjd. Men undersökningen ger ändå ett tydligt besked. Skatten som är ca 60-400 kr per biljett är inte avgörande för om man åker på en utlandsresa eller inte, säger Tom Friberg, kommunikationschef på FOREX Bank.

Regeringens införande av flygskatten, har gjort att flygets klimatpåverkan har aktualiserats och debatterats mycket den senaste tiden. Samma undersökning ställer frågan om hur mycket denna debatt har påverkat svenskarnas resvanor. Här visar undersökningen att 12 procent kommer att flyga mindre och 15 procent kommer att välja alternativa transportmedel, men att sex av tio (63 procent) har inte och kommer inte att förändra sitt flygresande. 

– Vi ser alltså att debatten om flygets klimatpåverkan har en något högre effekt på val av transportmedel och destination, men att så mycket som fler än sex av tio svenskar inte heller låter debatten påverka deras flygresande, säger Tom Friberg.

Publicerad: 2018-05-31