Vi reser mer än någonsin
Foto: Istock
Nyhet

Vi reser mer än någonsin

Drygt 6 av 10 svenskar har förändrat sitt utlandsresande de senaste tre åren. Av dessa åker nästan en tredjedel på fler utlandsresor.

Text: Malin Nilsson
 

62 procent av svenskarna uppger att de har förändrat sitt utlandsresande idag jämfört med för tre år sedan. 30 procent av dessa uppger att de åker på fler utlandsresor, medan 24 procent istället uppger att de åker på färre resor. Av de 24 procenten var ålderskategorin 31-40 något överrepresenterade. I denna grupp är det vanligt att man bildar familj, och under småbarnsåren reser man inte i samma utsträckning som tidigare. Statistiken visar att det är fler som har ökat sitt resande än de som har minskat antalet resor – under de senaste tre åren har semesterresandet ökat med i genomsnitt 12 procent per år.

– Att svenskar gillar att resa är sedan länge konstaterat. Det som är nytt är att svenskar idag gärna åker på fler, och ofta kortare, resor än tidigare, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Var femte resenär som har förändrat sitt resande vill idag ha fler upplevelser och aktiviteter på resan, här är åldersgruppen 18-30 överrepresenterade. 18–30-åringarna vill ha mer aktiva utlandsresor än tidigare, jämfört med övriga åldersgrupper. Det är också de som oftare åker på kortare resor och oftare reser till storstäder.

– Många vill uppleva mer under resan, oavsett om det är utflykter, träningsmöjligheter eller andra aktiviteter. Man är inte bara ute efter avkoppling utan vill komma hem påfylld med nya upplevelser och minnen, säger Katarina Daniels.


Har ditt utlandsresande förändrats de senaste 3 åren och i så fall hur?

1. Jag åker på fler utlandsresor (30 procent)
2. Jag åker på färre utlandsresor (24 procent)
3. Jag vill uppleva mer/ha mer aktiviteter på resan (20 procent)
4. Jag påverkas mer av oroligheter och terrordåd i mitt val av resmål (19 procent)
5. Jag reser oftare på kortare resor (weekendresor) (15 procent)
6. Jag reser oftare till storstäder (14 procent)
7. Jag försöker oftare resa med endast handbagage, när flygbolagen tar betalt för incheckat bagage (12 procent)
8. Jag reser oftare på långa resor (flera veckor) (12 procent)
9. Jag är mer miljömedveten, t.ex. klimatkompenserar eller undviker resande pga. klimatutsläpp (10 procent)
10. Jag lägger större andel av min inkomst på resor (9 procent)
11. Jag åker oftare på charter (6 procent)
12. Mer fokus på hälsa, t.ex. träning, yoga och hälsosam mat under resan (4 procent)


Källa: Tickets Sifoundersökning, svenska resenärer som uppger att deras utlandsresande har förändrats de senaste tre åren, riksrepresentativt urval

Publicerad: 2018-05-11