New York

Kategoriarkiv: Thanksgiving

Thanksgiving’s lurking…

macy-thanksgiving-day-parade

Om en vecka är det Thanksgiving, tacksägelsedagen, USAs största, viktigaste familjehögtid som har sitt urspring i puritanska pilgrimernas tradition att tacka Gud för goda skördar.  Utöver en stor släktmiddag där alla samlas kring grillad, färserad kalkon, sötpotatisgratänger, brysselkålkreationer, cranberry-sylt, vildrissallader, pumpapajer och allsköns överarbetad mat är Thanksgiving också ökänd för att skapa trafikkaos, både på vägar, i skyn och över rälsar, alla reser någonstans under denna långhelg, det är landets mesta logistiska mardröm, då fler personer förflyttar sig än under någon annan tid på året.  Förutom långsittningar kring middagsbordet handlar jippot även om fotboll; amerikansk fotboll och Thanksgiving är som peanut butter and jelly, du kan inte ha det ena utan det andra, fråga mig inte varför, så är det bara.  Tacksägelsen betyder också att man stiger upp tidigt på morgonen och kollar på Thanksgiving Day Parade (Kl. 09.00 till 12.00), endera livslevande här i NYC eller på teveskärmen, med fötterna under en pläd.  Om du befinner dig i stan och vill se paraden går det naturligtvis bra att armbågas med alla andra som radar upp sig utmed Central Park West och Sixth Avenue, det är folkligt och kul och stundom väldigt kallt.  Vill du slippa folkmassorna men ändå se de gigantiska heliumballongerna som flyger över paraden bör du gå till området kring Naturhistoriska museet, på 79th Street och Columbus Avenue, mellan 15.00 och 22.00 på onsdag nästa vecka, alltså dagen innan själva paraden.
Här finner du mer info om själva paraden
Paraden mynnar ut vid Macy’s på 34th Street, om du befinner dig där, gör inte som alla andra, försök inte hitta en taxi, kläm inte ner dig i tunnelbanan där de andra 3,5 miljoner åskådarna också kommer vara, ta dig till någon av nejdens restauranger, käka lunch och låt hysterin lägga sig innan du lämnar området.  Ett par tips:
Café Un Deux Trois – kanske inte precis nästgårds, men väl på vägen om du skulle befinna dig mellan Central park och 34th Street, vid Times Square.  Klassiskt franskt brasserie med stora ytor och gott om bord.
Kunjip – Bibimbap är värmande när du fått nog av att stå utomhus i den kyliga morgonen, Kunjip är en ”K-town” (Koreatown = 32nd Street, mellan Broadway och Fifth Ave) trotjänare, de serverar rikligt med banchan (de små förrätterna som alltid är starten på en koreansk måltid) och deras hae mool pa jun (en slags råraka med skaldjur) är finfin.
The John Dory – Fira Thanksgiving med skaldjur och ostron i denna avslappnade fiskrestaurang på The Ace Hotel.  Missa inte deras himmelska, chorizo-färserade bläckfisk.

MEN KOM IHÅG EN GREJ: VAR FÖRSIKTIG.  Lyssna på nyheterna och på snutarna, en sådan här folksamling är ett ypperligt tillfälle för terrorister att göra sig hörda.

enhanced-buzz-wide-12840-1448294706-7

Thanksgiving is a week away, the biggest, most important family holiday in the US has its roots in the puritan pilgrims’ tradition of thanking God for good harvests.  Beyond the actual grand family feast where everyone gathers around roast turkey with stuffing, sweet potato casseroles, brusselssprout-creations, cranberry sauce, wild rice salads, pumpkin pies and a plethora of overly complicated food, Thanksgiving is also infamous for creating major traffic chaos, on the roads, in the sky and across rails, everyone is going somewhere during this long weekend, it’s the country’s largest logistical nightmare, when more people travel than any other time of the year.  Besides long seatings at the dinner table, this holiday is also about football, American football and Thanksgiving are like peanut butter and jelly, you can’t have one without the other, don’t ask me why, that’s just the way it is.  Thanksgiving also means getting up in the morning and watching the parade (9am to 12pm), either live here in NYC or on the tv screen, from the comfort of your home.  If you happen to be in the city and want to see the parade you can of course elbow your way around with all the other people that line up along Central Park West and Sixth Avenue, it’s folksy, fun and sometimes very cold.  If you’d rather skip that mess but still want to see the gigantic helium balloons get blown up, you should go to the area around The Museum of Natural History, on 79th Street and Columbus Avenue, between 3pm and 10 pm on Wednesday next week, the day before the parade, that is.
You can find more info about the parade here!
The parade ends by Macy’s on 34th Street, if you find yourself around there, don’t do as everyone else, don’t try to find a taxi, don’t squeeze yourself into the subway with the 3.5 million other people who are also trying to get out of there, go some place close by and have lunch, let the madness die down before you leave the area.  A few tips:
Café Un Deux Trois – Maybe not right next door, but definitely on the way between Central Park and 34th Street, in Times Square.  Classic French brasserie with a large dining room and a fair chance of being able to accommodate you.
Kunjip – Bibimbap is warming when you’ve been loitering about outdoors in the chilly morning for too long.  Kunjip is a ”K-town” (Koreatown = 32nd Street, between Broadway and Fifth Ave) stalwart, their banchan (The small nibbles that always start off a Korean meal) is plentiful and their hae mool pa jun seafood pancake is mighty fine.
The John Dory – Celebrate Thanksgiving with seafood and oysters at this laid-back fish restaurant at The Ace Hotel.  Don’t miss their awesome chorizo-stuffed squid.

JUST REMEMBER ONE THING: BE CAREFUL!  Listen to the news and the cops.  A large gathering like this is the perfect opportunity for terrorists to make themselves heard.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Thanksgiving Day Parade

This was shot in New York City on the Times Square  Nov. 25 2010. Thousands of people took part in the 84rd Macy's Thanksgiving Day parade which is featured with colossal balloons and beautiful floats.

I morgon är det Thanksgiving, USAs största högtid.  Flygplatser, riksvägar, tågstationer och bussdito sväller idag över av resenärer som armbågar sig hem till familj och barndomsminnen för att käka kalkon med alla dess accessoarer, somliga av dem smakligare än andra.  Sötpotatisgratäng med marshmallows?!  Nej tack.  Första tacksägelsedagen var 1621, den firades av 63 pilgrimer från England och 90 ”Native Americans” som tackade för den första skörden, de tackade även gud.  Numera tackar amerikanerna mest bara varandra, högtiden är inte knuten till någon speciell gud eller religion, det är det som är så fint, det är en helt sekulär högtid.

Här i New York går 89e Thanksgiving Day paraden av stapeln kl. 9 i morgon bitti, den startar vid 77e gatan och Central Park West och går nerför 6e avenyn till Macy’s (som sponsrar eventet) vid Herald Square på 34e gatan.  Över 10 000 personer, 12 marscherande orkestrar, 100 cheerleaders och dansare, 1 000 clowner, 30 gigantiska heliumballonger i form av Snobben, Pikachu, Hello Kitty & ko. medverkar tillsammans med Mariah Carey och många andra underhållare.  50 miljoner tittare kommer följa festligheterna från tevesoffan.

Om du vill se spektaklet på plats gäller det att vara ute i god tid för att pinka in revir utmed paradrutten.  Vill du hellre se den på avstånd går det bra att boka bord på Mandarin Oriental hotellet vid Columbus Circle där de serverar en kostsam, tjusig brunch långt ovan den kylslagna, knökfulla trottoaren.

This was shot in New York City on the Times Square  Nov. 25 2010. Thousands of people took part in the 84rd Macy's Thanksgiving Day parade which is featured with colossal balloons and beautiful floats. The Shrek balloon is now passing through the Times Square.

Tomorrow is Thanksgiving, the biggest holiday in the US.  Today airports, highways, train stations and bus-ditto are clogged with travelers who elbow their way home to family and childhood memories to eat turkey and all its trimmings, some of them more more appetizing than others.  Candied yams with marshmallows?!  No thanks.  The first Thanksgiving was 1621, it was celebrated by 63 pilgrims from England and 90 Native Americans who gave their thanks for the first harvest.  They also thanked God, these days Americans only thank each other, the holiday is not tied to any specific God or religion, that’s the beauty of it, it’s a totally secular holiday.

In New York the 89th Thanksgiving Day parade will begin at 9am tomorrow morning, it starts at 77th Street and Central Park West and continues down 6th Avenue to Macy’s (The events sponsor) at Herald Square and 34th Street.  Over 10 000 people, 12 marching bands, 100 cheerleaders and dancers, 1 000 clowns, 30 giant helium balloon in the shape of Snoopy, Pikachu, Hello Kitty & Co. participate together with Mariah Carey and many other performers.  50  million viewers will be watching the festivities from their couches.

If you want to watch the spectacle live you have to get a jump start and mark your spot along the parade route.  If you’d rather see it from a distance you can book at table at the Mandarin Oriental hotel at Columbus Circle where they serve a costly, tony brunch far above the chilly, crowded sidewalk.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)