Svenskar är oroliga för flygets miljöpåverkan – men fortsätter att flyga ändå. Foto: Istock.
Nyhet

Klimatoro får inte svenskar att sluta resa

Att flyget inte är bra för miljön är många medvetna om. Men det stoppar oss inte från att flyga.

Svenska folket flyger mer än någonsin – trots medvetenheten om flygets miljöpåverkan. 58 procent av svenskarna tror att de kommer att flyga lika mycket i framtiden trots klimatpåverkan visar en studie från KLM/Ipsos där man har undersökt svenska folkets syn på flygets miljö- och klimatpåverkan. Detta kan man jämföra med de 28 procent som säger att de kommer flyga mindre eller inte alls. 

Cirka 60 procent anser att flyget är ett miljöproblem – att jämföra med 24 procent som inte tycker det, och 18 procent som är osäkra.

Samtidigt visar undersökningen att drygt nio av tio svenskar anser att tillgången till nationella och internatioenlla flygresor är nödvändig trots att det påverkar miljön.  

– Många har vant sig vid den nuvarande tillgången till flygresor, och trots flygets påverkan på klimatet är det tydligt att majoriteten ser ett behov i den tillgänglighet som flyget innebär. Därför är det viktigt att branschen fortsätter driva på för att minska flygets klimatpåverkan – bland annat genom att öka användningen av förnybart flygbränsle, säger Paul Terstegge, Nordenchef för Air France-KLM.

Källa: KLM. Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av KLM i slutet av november 2016. Den genomfördes som en webbenkät och omfattar ett representativ urval av 1011 personer boende i Sverige i åldrarna 18-65 år.

 

Publicerad: 2017-03-16