Klimatkompensation för dummies: Så gör du!
Foto: Istock
Hållbart resande

Klimatkompensation för dummies: Så gör du!

Så klimatkompenserar du – eller gör något ännu bättre. 2018 präglades av att allt fler vill minimera klimatbelastningen från sitt resande. Hur kan du som resenär minska din klimatbelastning när du reser? Klimatexperten Daniel Hirsch ger svaren.

Text: Daniel Hirsch, klimatexpert och pr-konsult på Westander

Flygresor innebär stora klimatpåverkande utsläpp, eftersom bränslet traditionellt är fossilt och för att flyg är energikrävande. Det senaste året har medvetenheten om klimatförändringarna ökat kraftigt. Det visar sig i att allt fler visar intresse för att deras resor ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt.

Hur kan du som resenär minska din klimatpåverkan?

– På tre sätt: Res kortare, välj transportsätt med mindre klimatpåverkan eller klimatkompensera.

Varför är det bättre att resa kortare?

– Ju kortare resa, desto mindre energi går det åt till transporten. Därför är det ur klimatsynvinkel bättre att resa till Gotland än till Medelhavet.


Hur ska jag tänka när jag väljer transportsätt?

– Tåg har generellt lägst klimatpåverkan och det går att komma till kontinenten på mindre än ett dygn och till Medelhavet på cirka två dygn. Se resan som en upplevelse i sig, där du slipper tråkiga flygplatser och i stället får uppleva mycket av Europa. Åker du ensam i en bil är utsläppen per kilometer ofta jämförbart med flyg, men är ni flera i bilen är det effektivare än flyg.

Vad är klimatkompensation?

– Det innebär att betala en extra avgift som går till projekt som tar upp eller minskar de utsläpp resan ger upphov till. Vanliga sätt är att betala till aktörer som till exempel planterar träd, eftersom träd tar upp koldioxid ur atmosfären. I stället för trädplantering kan man investera i till exempel produktion av sol-el. Den extra avgiften ska räcka till att minska lika mycket koldioxid som resan ger upphov till.

Det finns många tjänster för klimatkompensation, vilken ska jag välja?
– Leta efter tjänster som är godkända av FN, så kallade CDM-projekt (Clean Development Mechanism), och som är certifierade enligt miljörörelsens Gold Standard. Ett exempel är klimatkompensera.se, som Swedavia hänvisar till.

Vad kostar det?
– På klimatkompensera.se kostar en flygresa tur och retur Stockholm–Barcelona cirka 500 kronor. Till Gran Canaria kostar det 700 kronor, till New York 1 300 kronor och till Bangkok cirka 1 600 kronor.

Är det bra att klimatkompensera?

– Det är bättre än att inte göra något, men modellen får kritik. Dels för att den anses vara ett sätt att köpa sig fri, dels för att det vid trädplantering inte finns någon garanti för att träden inte kan komma att skövlas. Det finns inte heller någon garanti för att träden inte skulle ha planterats eller för att solcellsinvesteringen inte skulle ha gjorts ändå.

 

Finns det företag där klimatkompensation ingår?
– Ja, flera. Ett exempel är lyxresorten Soneva i Indiska Oceanen. Soneva lägger på 2/två procent av rumspriset, i snitt 20 dollar per natt, på gästernas notor. Det är inte valbart utan ingår när man bokar. Den klimatkompensationen täcker inte bara utsläppen från Sonevas egen verksamhet utan även gästernas flygresor till och från destinationen.

Finns det alternativ till klimatkompensation?
– Ja. Klimatkompensation är bara ett sätt att neutralisera utsläppen, det bidrar inte till en lösning av flygets klimatpåverkan. Ett sätt att försöka bidra till en lösning är att betala för bioflygbränsle. I dag är biobränsle cirka tre gånger så dyrt som fossilt flygbränsle, framför allt för att det ännu inte finns någon storskalig produktion. Det försöker den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund ändra på. Du kan swisha valfritt belopp till Fly Green Fund. Totalt 75 procent av pengarna används till att köpa bioflygbränsle, för att få igång en marknad, och 25 procent används till forskning för att få fram svensk produktion av biobränsle.

Finns det något mer jag kan göra?

– Visa för reseföretagen att klimatsmart resande är viktigt för dig. Fråga vad de erbjuder för klimatsmart resande eller destinationer, ställ krav på låg klimatbelastning. Ju fler som börjar efterfråga resor med låga klimatpåverkande utsläpp, desto snabbare kommer reseföretagen att erbjuda sådana resor.

 

Fly Green Fund

flygreenfund.se

Klimatkompensera.se

 klimatkompensera.se

Publicerad: 2019-01-24