Köpenhamn, Danmark: Framtiden säkrad för Kødbyn i Köpenhamn
Nyhet

Framtiden säkrad för Kødbyn i Köpenhamn

Kødbyn får leva kvar som mötesplats i kommunens ägo. En plats för hipsters, turister och vanliga köpenhamnare. Köpenhamns kommun sa i förra veckan nej till att sälja området till privata intressenter.

Text: Janne Sundling

Den Hvide Kødby, en samlingspunkt för restauranger, gallerier och andra kreativa näringar blir kvar som det var tänkt när det gamla slakteriområdet på Vesterbro omvandlades 2005. Dessförinnan fanns förslag om att sälja fastigheterna till privata intressen. Det hade betytt renoveringar och höjda hyror och plats kvar bara för kedjerestauranger och butiker, befarade kritikerna.

Nu ska i stället kommunen rusta upp byggnaderna, men områdets karaktär ska vara kvar. Med allt från enkla restauranger och ölhallar till exklusivare restauranger.

Omvandlingen kom 2005 när det gamla området gjordes om till kreativt centrum och plats för uteliv. Kødbyn byggdes i modernistisk anda på 30-talet för att härbärgera slakteriföretag och annan livsmedelsindustri. I dag är det ett slitet område och beräkningar visar att de skulle kosta en miljard danska kronor att rusta upp det till godtagbar nivå. Det har satt fart på diskussioner om att släppa in privata aktörer. Kritikerna har varnat för gentrifiering av området.

Nu ska det inte bli så lovar Köpenhamns kommun. Kødbyn ska leva vidare som en mötesplats för alla. Redan i dag finns 418 verksamheter på området med 2 250 anställda. Och Kødbyn genererar ett överskott för kommunen på 40 miljoner om året.

Stockholmspolitikerna kanske skulle göra studiebesök för att se vad som hade gått att göra med Slakthusområdet i Stockholm?

 

Publicerad: 2022-05-10