Flygpassagerare vinner tvist mot BA
Nyhet

Flygpassagerare vinner tvist mot BA

Hovrätten har ändrat en tidigare dom och ålägger British Airways att betala 250 euro var till två flygpassagerare, efter en inställd flygning, skriver Dagens Juridik.

Passagerarna får nu ersättning för biljettkostnaden med annat bolag och förseningsersättning. Det handlar om ett par som i augusti 2018 skulle flyga från Manchester till Stockholm, och mellanlanda i London. Men British Airways ställde in avgången till London. De erbjöd mannen och kvinnan ett ombokningsalternativ dagen därpå men de tackade nej till detta och köpte biljetter med SAS, som samma dag flög dem till Arlanda.

Paret stämde senare British Airways och krävde dem på totalt 851 euro för SAS-biljetterna och 250 euro per person i ersättning. BA hävdade att väderproblem låg bakom den inställda avgången och att ersättningsskyldigheten enligt förordningen då fallit bort.

Inställda flygningar vid dåligt väder kan utgöra en extraordinär omständighet som fritar från ersättningsansvar, menar Attunda tingsrätt. Men det är flygbolaget som ska visa att det handlat om en extraordinär omständighet – och att följderna inte har kunnat undvikas med rimliga åtgärder. I det här fallet ansågs flygbolaget inte ha bevisat att avgången berörts av ett flygledningsbeslut, skriver Dagens Juridik.

Eftersom paret bokat om sig på en flight som kommit fram mindre än tre timmar efter utsatt tid hade ingen förening uppkommit i förordningens mening. Någon förseningsersättning skulle därför inte utgå, ansåg tingsrätten. Enligt tingsrätten skulle BA bara för att betala för den fördyring som det inställda flyget medfört, 851 euro.

Svea hovrätt gör en annan bedömning och ålägger British Airways att betala också 250 euro var till de båda passagerarna.

Publicerad: 2021-12-03