Kroatien: Kroatien populärt trots pandemin
Nyhet

Kroatien populärt trots pandemin

Kroatien populärt trots pandemin. Nästan 14 miljoner besökte landet under 2021 och landet hade totalt 84,1 miljoner övernattningar, 77 procent fler ankomster och 55 procent fler övernattningar än under samma period 2020.

Utländska turister stod för 71,9 miljoner övernattningar, medan inhemska turister realiserade 12,3 miljoner övernattningar. Detta är de första uppgifterna från eVisitor, som genererar turisttrafik i realtid i kommersiella och icke-kommersiella anläggningar och inom nautisk charter. Jämfört med rekordåret 2019 realiserades 67 procent av ankomsterna och 77 procent av övernattningarna under 2021.

- Bakom oss ligger det andra pandemiåret där Kroatien trots alla utmaningar uppnådde den bästa turisttrafiken i Medelhavet. Ett resultat av bra arbete av alla inom turistnäringen, snabb reaktion och samordnade åtgärder som har satt Kroatien på kartan som ett högkvalitativt, säkert och väl förberett resmål. Vi går in i det här året (2022) med stor optimism, men också med planer som omfattar förverkligandet av 90 procent av trafiken från rekordåret 2019. Kroatien ska positioneras som ett hållbart och säkert resmål genom riktade och innovativa marknadsförings- och informationskampanjer, som kommer att genomföras under hela året med hänsyn till den epidemiologiska situationen på varje marknad, säger direktören för Kroatiens turistråd Kristjan Staničić och betonar att goda trender i turisttrafiken bekräftas av intäkter från turismen.

Flest turistnätter hade Istrien (23,5 miljoner), Split-Dalmatien(15,5 miljoner) och Primorskogoranskalänet (15,3 miljoner).

Publicerad: 2022-01-21