Hamburg, Tyskland: Hamburgs gröna idéer på tåg
Tyskland

Hamburgs gröna idéer på tåg

Tyska Hamburg har utnämnts till årets ’European Green Capital’, ett pris som av EU delar ut till städer som på ett eller annat sätt har arbetat för miljöfrågor och ökad livskvalitet för sina invånare. Under vårt besök förra sommaren, var staden i full upprustning med en rad designer, kockar, arkitekter och butiksinnehavare som alla jobbade mot ett gemensamt mål – ett klorofyllgrönt år.

Men för dig som inte kan ta sig till Hamburg, planerar Hamburg att ta sig till dig. För att en större mängd människor ska kunna ta del av vad som händer i Hamburg har man lanserat tåget ’Train of Ideas’, en rullande utställning inhyst i sex containrar. Varje utställning har ett eget tema, och baseras runt visioner om framtidens storstad. På turen tuffar tåget fram genom 18 Europeiska storstäder, och i Sverige kommer tåget att besöka Malmö (1–4 maj) och Göteborg (6–10 maj).

Train of Ideas
hamburggreencapital.eu

Publicerad: 2011-04-06