10 märkningar att lägga märke till
Getty Images
Hållbart resande

10 märkningar att lägga märke till

Efterfrågan på hållbara resor ökar och därmed antalet certifieringar och märkningar. De är tänkta att fungera som kvitton på att researrangörer och företag arbetar med hållbarhet – men det är inte helt lätt att navigera rätt i det växande utbudet.

Text: Hanna Anfelter

Fler och fler resenärer efterfrågar hållbara resor. Över 70 procent av världens resenärer anser att människor måste göra hållbara val vid resor för att rädda planeten för kommande generationer, enligt en rapport från bokningssajten Booking.com. Rapporten visar också att hållbara boenden ökar i popularitet. Nästan tre fjärdedelar, 73 procent, svarar att de planerar att boka ett miljövänligt boende det kommande året. Ungefär lika många uppger att de inte är medvetna om att det finns certifieringar eller miljömärkningar för hotell och andra reseaktörer.  

Som resenär kan det vara svårt att hitta rätt i utbudet av så kallat hållbara resor och då kan de här certifieringarna och märkningarna vara till stor hjälp. De är tänkta att fungera som ett kvitto på att företaget i fråga arbetar med hållbarhet på ett eller annat sätt, och därmed underlätta för konsumenterna att göra mer hållbara val. Märkningarna kan också fungera som ett incitament för företagen att förbättra hållbarhetsarbetet.

Men det är en snårig djungel.

Enligt en EU-studie om certifieringar på den europeiska marknaden (Research for Tran Committe –European Tourism Labelling) är det nuvarande utbudet av certifieringar så stort att det snarare fungerar som ett hinder än en hjälp för resenärerna, samt en potentiell bromskloss för utvecklingen av turismen i Europa.

– För att underlätta för konsumenten och öka trovärdigheten i branschen behöver vi färre men bättre utformade certifieringar som är tredjepartsgranskade. Utmaningen är att många certifieringar kan granska sig själva, vilket skapar bristande trovärdighet, säger Jeppe Klockareson, nordisk representant för GSTC, The Global Sustainable Tourism Council.
GSTC är en oberoende organisation som upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turismutveckling med syfte att öka kunskapen om hållbar turism. GSTC certifierar inte själva, utan fungerar som ett ackrediteringsorgan för olika turismcertifieringar och som en tredjepartsgranskare som ska öka trovärdigheten i certifieringarna. Organisationen startade 2007 på initiativ av olika FN-organ och Rainforest Alliance, och drivs i dag som en icke vinstdrivande organisation. Bland medlemmarna finns såväl biståndsorganisationer, utbildningssamordnare och regeringar som resebolag och hotell.

– Tack vare sin neutrala och oberoende roll har GSTC stor trovärdighet och arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen om hållbar turism, säger Jeppe Klockareson.

Att företag och andra aktörer inom besöksnäringen tar ansvar för en hållbar utveckling är en nödvändighet i dag. Turismen är beroende av en välmående planet och måste därför bedrivas på ett hållbart sätt, med hänsyn till såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter.

Att resa hållbart handlar inte bara om att flyga eller ej, det handlar om en massa val längs vägen, från vilken destination du väljer till hur du packar, var du äter, handlar och bor. Genom att lära sig några av de certifieringar och märkningar som finns inom besöksnäringen blir det lättare att göra mer hållbara val.

Men man bör också vara medveten om att en certifieringsprocess kan vara ganska kostsam. Det innebär att det finns många mindre aktörer som inte har resurser att certifiera sig, men som ändå arbetar aktivt med hållbarhet. Så även om certifieringar och miljömärkningar kan vara till hjälp är det en god idé att läsa på och ställa frågor till hotellen och reserarrangörerna om deras hållbarhetsarbete.

10 hållbara riktmärken

Här är tio certifieringar och märkningar som är bra att ha koll på, flera av dem erkända eller ackrediterade av GSTC.

Biosphere Tourism

Biosphere Tourism är en internationell hållbarhetscertifiering, erkänd av GSTC, för hotell, destinationer och researrangörer. Den bygger på FN:s 17 hållbara utvecklingsmål i Agenda 2030. Målet är att utveckla en turism utan negativ inverkan på miljö, människa eller planet.

biospheretourism.com

Earth Check

Ett internationellt certifieringsorgan för rese- och turistnäringen, ackrediterat av GSTC. Syftet är att hjälpa hotell, företag och destinationer att förbättra sitt långsiktiga hållbarhetsarbete. Earth Check har ett program som bygger på Agenda 21-principerna som togs fram vid klimatmötet i Rio de Janeiro med mål att uppnå en hållbar utveckling. Programmet används för närvarande i över 70 länder.

earthcheck.org

Fair Trade Tourism

En icke vinstdrivande organisation som verkar för att främja en ansvarsfull och rättvis turism i södra Afrika. Organisationen säkerställer bland annat att de certifierade företagen har schyssta löner och arbetsvillkor samt att hänsyn tas till natur och kultur. Fair Trade Tourism vänder sig till hotell och rese- och utflyktsarrangörer.

fairtrade.travel

Green Destinations

En ideell organisation för hållbar turism som arbetar för att utveckla mer hållbara destinationer. Den erbjuder ett certifieringsprogram som har ackrediterats av GSTC. Varje år tar organisationen även fram en lista över världens 100 mest hållbara destinationer.

greendestinations.org

Green Globe

Startades 1994 och erbjuder certifiering, utbildning, undervisning och marknadsföringstjänster i över 90 länder. Green Globe har ett eget globalt nätverk av oberoende granskare och är erkänd av GSTC.

greenglobe.com

Travelife

Ett internationellt hållbarhetssystem för hotell och researrangörer som ägs av den ickevinstdrivande organisationen ABTA, The Travel Association. Kriterierna omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Aktörerna arbetar självständigt med certifieringen och kontrolleras med jämna mellanrum av oberoende granskare. Populär i charterbranschen.

travelife.org

Green Key

En internationell miljömärkning för boenden och konferensanläggningar. Anläggningar märkta med Green Key ska bland annat ha en miljöpolicy, det ska finnas åtgärder för att minska energi- och vattenförbrukningen och minst 90 procent av städprodukterna ska vara miljömärkta. Märkningen finns i dag på 2 400 anläggningar i 53 länder runtom i världen.

greenkey.se

Svanen

En miljömärkning som utvärderar en produkts miljöpåverkan genom hela livscykeln. Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen 1989 för att hjälpa konsumenter att göra bättre miljöval. I dag finns Svanen på tiotusentals varor och tjänster, däribland flera nordiska hotellkedjor.

svanen.se

EU-blomman

EU:s motsvarighet till Svanen och en av världens mest ansedda miljömärkningar. Anläggningar märkta med EU-blomman måste följa strikta krav för att minimera miljöpåverkan. Kriterierna tas fram i ett forskningscenter i Sevilla och omfattar produktens hela livscykel, från råvara till avfall.

ec.europa.eu/environment/ecolabel

Naturens Bästa

Naturturismföretagens kvalitetsmärkning samlar Sveriges främsta arrangörer av ansvarsfull naturturism i samarbete med Visit Sweden. Märkningen bygger på sex grundprinciper, bland annat att arrangören ska respektera resmålets begränsningar, gynna den lokala ekonomin och miljöanpassa hela verksamheten.

ekoturism.org/naturensbasta

Publicerad: 2019-12-02