Stockholm, Sverige: Arlanda Express rustar upp
Sverige

Arlanda Express rustar upp
Tåg Resan från flygplats till centrum ska helst vara snabb, snygg, bekväm och säker. Gärna uppkopplad. Och gärna med toalett. Det glädjer därför RES oerhört att Arlanda Express har lagt 100 miljoner kronor på att rusta upp sina tåg som trafikerar sträckan Cityterminalen-Arlanda.Det första av sju tåg är färdigställt och rullar redan, samtliga tåg beräknas vara klara sommaren 2011. Bland nyheterna märks sätena som blivit både nättare och bekvämare än tidigare samt mellanväggarna i vagnarna som numera pryds med svenska landskapsbilder (Stockholms skärgård är temat i första tåget). Interiören flirtar också med det skandinaviska genom ljusa ytor och trä runt fönstren. En lounge har stoppats in samt överblickbara bagagehyllor i glas. Varken pris eller tillgänglighet kommer att påverkas.Publicerad: 2010-09-14