Hamburg, Tyskland: Tågresandet till Tyskland ökar – Nytt nattåg till Hamburg
Nyhet

Tågresandet till Tyskland ökar – Nytt nattåg till Hamburg

Semesterresandet har tagit fart igen, och intresset för just tågresor fortsätter att öka stadigt. Enligt Tyska Turistbyråns undersökningar (IPK 2021) har andelen svenska resenärer till Tyskland med tåg ökat från 1 % (2020) till 8 % (2021). Även detta år uppskattas andelen att stiga, en tydlig indikator på detta är att många av Snälltågets avgångar på sträckan Stockholm - Berlin redan är fullbokade i sommar.

Den 1 september är det också premiär för SJs nya nattåg Stockholm-Hamburg. Det är starten på en daglig, året-runt trafik med tåg mellan Sverige och Centraleuropa. 

På kvällen 1 september avgår ett nattåg från Stockholm mot Hamburg och ett nattåg från Hamburg i motsatt riktning.

Avgången från Stockholm sker klockan 17.34. Tåget gör ett flertal stopp längs Södra stambanan för att skapa attraktiva resor från många olika håll i Sverige. Tåget fortsätter sedan via Köpenhamn och Odense med slutdestination Hamburg-Altona cirka klockan 06.30. Ankomsttiden är vald för att skapa goda bytesmöjligheter för den som vill resa vidare till många olika destinationer i Norra och Centraleuropa

Publicerad: 2022-06-29